About

Denne bloggen er et samarbeid mellom mange aktører som har til felles at de brenner for skole og bruker mesteparten av døgnet på å diskutere hva som fungerer og hva som bør endres. Vi har som felles mål at vi ønsker at alle elever skal lykkes og oppleve mestring i skolen.  De som skriver her har bakgrunn fra barnehage, grunnskolen, videregående og universitet og er lærere og ledere. Foreløbig har vi følgende med oss på laget : Kathrine Walderhaug Sæther, Kathrine Hoff, Martin Johannessen, Madelene Leidland, June Breivik, Camilla Hagevold, Ann S. Michaelsen og Dag Rune Kvittem. Flere kommer så følg med!

Når du googler skolepartiet får du opp treff fra Høyre som tydeligvis like å kalle seg skolepartet. Vi kan love at dette blir et helt annet skoleparti, du kan dømme selv. Vi tar imot innspill og hvis du har lyst til å bidra her send oss en Twittermelding! #skolepartiet2016

Vi sees!

Reklame