En dårlig matematikklærer gjør grep

En dårlig matematikklærer gjør grep


Simen NKULDette er et kort utdrag av Simen Spurkland sin sesjon på NKUL 2016. Hvis du lurer på noe, spør Simen, eller besøk ham på Vøyenenga skole. 

Simen oppdaget at han var en dårlig lærer for 5 år siden. Han hadde pratet mye i klasserommet og få elever skjønte hva han snakket om. Å være en flink lærer var å rekke så mange hender som mulig, noe som gjorde at elevene i realiteten ikke lærte seg å tenke. Hvordan endre praksis?

 

De fleste har inntrykk av at en lærer matematikk slik i skole. Forklaring fra tavle og når eleven stiller spørsmål så tyr man til trakting(Du styrer eleven til å svare på spørsmål slik du ønsker). Simen har gjort det alle lærere bør gjøre, nemlig å se på sin praksis, spørre seg om dette funker og hvordan man kan endre sin praksis så elevene kan lære bedre. Vi får teasers fra hans klasserom og som han selv påpeker, så vil det beste være å besøke han og stille spørsmål, men foreløpig er det få som har gjort det. Kanskje han nettopp har påpekt svakheten ved våre seminar og konferanser, der man faktisk tyr til denne formen for å utvikle deltakere. Et paradoks?

Simen har tatt konkrete grep for å få til et klasserom der han stiller krav og forventer at elever, foreldre og andre ikke kaster bort tiden hans. Han er der for å drive god undervisning og da må man akseptere at hans ståsted er forankret i forskning, ikke synsing.Han vil ikke diskutere med folk som ikke har peiling. Han kan argumentere for det han gjør og forventer da at man kan vise ham respekt ved å være nysgjerrig, stille spørsmål og argumentere saklig. Det er et av poengene jeg synes treffer absolutt godt i en tid der læreren er utsatt for kritikk fra mange i samfunnet. Læreren må ha tro på seg selv.

Hva gjør Simen?

REGLER FOR KLASSEROMMET

  • Forklare hva man har tenkt
  • Må ha gjort et forsøk
  • Lær av andre
  • Digital håndsopprekning
  • Trakting (Funneling). Slutt med det!
  • Responstid

RESPEKTFULL VURDERING

  • Se etter læring i alle deler av prosessen
  • Gi prosessen en reell verdi
  • Slurvefeil og Eureka-poeng
  • Elevinnvolvering og elevvurdering

Mogens Niss (8 kompetanser) og PISA (reduserer det til 7) mogens

Undervisning er ikke tilpasset eksamen, den er tilpasset det man sier er kompetanser i matematikk. Eksamensresultat er ikke en indikator for hva en kan i matematikk, til tross for at mange tilpasser sin undervisning nettopp for å forberede elevene på eksamen i 10. klasse. Oppgaver fra PISA er veldig gode og vi fikk se et eksempel fra en svingdør oppgave Simen hadde brukt i sin undervisning.

Mogens Niss – 8 kompetanser

 

 

Simen viste også hvordan han påen veldigenkelmåtekunne skape undring iet klasserom ved å koble opp sin iPad og bruke en app kalt MyScript Calculator (iTunes, Google). Jepp, det er teknologi eller IKT om man vil bruke kategorisering som er enkel å skjønne.

MyscriptSimen er lærer og anvender teknologi fordi han ser læringspotensial ved å la elevene utforske og oppdage. Et veldig enkelt og bra opplegg starter med at han skriver inn 3! for hånd og plutselig kommer det at svaret er 6.

Hvordan kan du som lærer bruke det til å skape undring? Vil elevene lære seg fakultet nå fordi de lurer på hvorfor 3!=6 ?

 

Jeg startet dette med å si at det ble et kort utdrag og det hele er i grunnen for å poengtere et annet budskap som er like viktig for lærere, nemlig å dele erfaringer. Simen skryter veldig mye av meg til andre lærere (Takk for det Simen) fordi jeg deler fra mitt klasserom. Jeg vil veldig gjerne ha besøk av andre lærere, og jeg håper også at flere vil besøke Simen og se på det han gjør. Jeg vet at mange vil lære mye av hans undervisning og det er også med på å stimulere Simen til å fortsette. Simen skal også ha et innlegg ved SETT og det er flott at han får oppmerksomhet for det han gjør. Men uansett hvor bra hans innlegg blir der, så er det vanskelig å få innsikt i det han gjør. Vi lærere må være bedre til å se hverandre og være nysgjerrige. Vi må fremsnakke hverandre og drive med profesjonsbygging og sørge for at status på læreryrket bedres gjennom å anerkjenne at det er mange dyktige lærere.

Jeg anerkjenner Simen for å være en meget dyktig og reflektert lærer og håper mange andre kan lære av ham.

 

 

 

Reklame